Arbetet på en eventbyrå är sannerligen föränderligt. Hos många arbetsgivare innebär det att man behöver kunna ta snabba beslut, vara duktig på samordning och – i vissa roller – vara beredd på att resa en hel del. Om man trivs med ovanstående, snarare än avskräcks, finns det goda möjligheter att man kommer trivas bra på en eventbyrå. I den här texten kan du läsa mer om egenskaper som arbetsgivare efterfrågar, och som yrket normalt kräver för att man ska trivas.

Bra på problemlösning

Som nämnt i inledningen behöver man ofta kunna ta snabba beslut. Det här är delvis kopplat till att vara bra på problemlösning. Arbetar man på en eventbyrå bör man vara bra på att se möjligheter, snarare än att beklaga sig över det som inte går. Det här kan vara mycket viktigt på såväl större som mindre event. Om ni har hand om ett större event i till exempel Stockholm eller Göteborg, med många närvarande, finns en viss press att man kan ta hand om problem som dyker upp längs vägen.

Tycker om förändringar

Även det här togs upp i inledningen – få dagar är den andra lik när man arbetar på en eventbyrå. Det här stämmer kanske särskilt väl in om man arbetar på en eventbyrå i en större stad som Stockholm, Göteborg eller Malmö. Särskilt Stockholm kan utmärka sig som en stad många olika typer av event – och ett stort antal av dem. Ska man trivas i arbetet bör man tycka om dessa förändringar. Arbetsdagen igår kommer sannolikt inte att vara särskilt lik den imorgon.

Har goda kommunikativa förmågor

När ett större event ska sättas ihop – säg ett som tar plats i Globen i Stockholm till exempel – krävs goda skickligheter i samordning. Det gäller att alla vet vad de ska göra, när de ska göra det. Vid större evenemang är det ofta många olika typer av yrkesgrupper som ska arbeta med varandra (eller åtminstone nära varandra). För att arbetet ska fortgå så smidigt som det bara går, krävs gott ledarskap från den som står för organiseringen av evenemanget. Kagan Meetings är en eventbyrå i Stockholm med dessa genuina kunskaper. 

Är kreativ

För att verkligen få till den rätta känslan i ett event, och för att göra det speciellt, är det bra att ha kreativa förmågor. Man bör inte vara rädd för att tänka utanför ramen, samtidigt som man inte bör ha några problem med att vara kreativ innanför ramarna heller. Eventet i sig är det som utmärker en bra byrå – och där finns det mycket att jobba med.